Προσωπικά Δεδομένα

Η optikaandreadi.gr σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας εγγυάται ότι η χρήση τους γίνεται αποκλειστικά και μόνο από την ίδια. Επίσης για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρόνο είστε εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρίας. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν εφόσον ζητηθεί από εσάς.